Hus i Kappelhamn

 

Lotsstugan / Muséet

Skogvaktarbostaden

Hied

 

Fd växtekologiska stationen

1915 byggdes den växtekologiska stationen i Kappelhamn som numera är i familjen Arkels privata ägo.

 

Det var docent Henrik Lundegårdh som startade och drev stationen fram till år 1930 då han blev professor i Stockholm. Han skrev bl.a. en lärobok på tyska, "Klima und Boden",  på 600 sidor som det refererades ur i andra läroböcker ända in på 1970-talet.

 

Han gav därmed Väderön ett internationellt rykte och åtskilliga botaniska undersökningar från Hallands Väderö publicerades medan stationen var igång.

 

Lundegårdh själv studerade främst strandväxter, samt jämförde ljus och skuggväxter. 1930, när Lundegårdh lämnade ön tog M.G. Stålfelt över stationen och drev den i ytterligare fem år, till 1935, då den upphörde.

 

Vallins hus

1916 byggde musikdirektör Henrik Heimer en villa, nära platsen där Wilhelm von Gegerfelts "Villa Solbacken" tidigare legat.

 

Detta huset köpte sedan Henrik Lundegårdh 1923 för att ha som sommarbostad.

 

Numera är det släkten Vallin som äger huset.

 

 

Romarstugan

Den lilla stugan som ligger ute på Troedshallen i Kappelhamn tillhör släkten Romare och kallas därför oftast för Romarstugan.

 

Den byggdes år 1916 av köpman Berg i Båstad. Senare tillbringade konstnären Gunnar Hasselgren 15 sommrar i stugan.

 

Förr fanns det en bro ut till skäret, men den klarade inte vintrarna, så det var många år sedan man kunde ta sig ut dit torrskodd. Numera är det bara betongklumparna som sticker upp ur vattnet och man får vada ut.

 

"Hönsahuset"

Omkring år 1920 byggdes det ett annex till den växtekologiska stationen. Henrik Lundegårdh valde att placera det i skogsbrynet strax väster om lotsstugan.

 

Huset har en utskjutande lång källare som byggdes något år efter det ursprungliga huset och användes som växthus.

 

Numera är det Gerd Stålfelt som äger huset och p.g.a. dess utseende, litet, högt och smalt, kallas det ofta för "hönsahuset".

 

Hervid Vallins hus

Hervid Vallin kom ut till Väderön för första gången 1908. Han blev genast tagen av ön och dess natur och 1919 påbörjade han en kurs på den växtekologiska stationen.

 

1920 började han arbeta med en doktorsavhandling framför allt inriktad på Ulagapskärrets växtekologi, denna blev färdig 1925.

 

1922 fick han tillstånd av kyrkorådet i Torekov att bygga sig ett litet sommarhus i Kappelhamn, i närheten av stenkrossen, för att kunna fortsätta sin forskning. I östersluttning ner mot Kungshamn byggde han sin "Solstuga".

 

Efter alla år på ön samlade Hervid Vallin på sig oerhört stor kunskap. Han ledde exkursioner, skrev uppsatser och publicerade många texter om ön.

 

1942 bildades Sällskapet Hallands Väderös Natur med Hervid Vallin som en av initiativtagarna. Han var föreningens sekreterare från starten och 34 år framöver. Han dog 1980, 87 år gammal.

 

Hellners

Det senaste huset som byggdes på ön innan byggnadsförbudet som till stånd år 1940 är en liten stuga i Kappelhamn.

 

Den byggdes av Valborg Hellner år 1936 och tillhör fortfarande släkten som använder den som sommarbostad.

 

 

 

 

 

 

 

• Sällskapet Hallands Väderös Natur • www.shvn.se © 2009 • Ansvarig för hemsidan: Lena Svedin •

Sällskapet Hallands Väderös Natur www.shvn.se