Sällskapet Hallands Väderös Natur 

www.shvn.se

Styrelsens sammansättning

2019-2020

Ordinarie ledamöter:

Jan Lannér - ordförande

Lena Svedin - sekreterare

Ricard Jirle - kassör

Lina Andreasson - redaktör

Johan Krook

Peer Ekström

Örjan Fritz

Mimmi Blomqvist

Suppleanter:

Mikael Haraldsson

Ingela Isaksson

Nils Kullendorff

Anders Olén

Jonas Paulsson

Fredrik Ploman

Björn Vallin


Årsmöte 2017-07-08

Från vänster: Ingela Isaksson, Johan Krook, Fredrik Ploman, Lena Svedin, Jan Lannér, Örjan Fritz, Mimmi Blomqvist, Henrik Jorlén, Ricard Jirle, Peer Ekström, Mikael Haraldsson.

Styrelsemöte 2016-07-14

Från vänster: Lina Andreasson, Johan Krook, Peer Ekström, Jonas Paulsson, Fredrik Ploman, Ricard Jirle, Lena Svedin, Jan Lannér, Mikael Haraldsson.


Sällskapet Hallands Väderös Natur • www.shvn.se © 2020 • Ansvarig för hemsidan: Lena Svedin •